De Harmoniser is mensgericht, harmonieus en verzorgd. Hij of zij is voornamelijk gericht op het opbouwen en erkennen van persoonlijke relaties.

Als jij over veel kenmerken van het PCM-persoonlijkheidstype “Harmoniser" beschikt, dan zijn jouw sterke karakter eigenschappen:

Harmoniser
  • Mededogend
  • Sensitief
  • Warm
  • Om je aandacht en interesse te stimuleren, kan de persoon die met jou praat het beste een warme en zorgzame stem gebruiken
  • Je communiceert natuurlijk via het verzorgende kanaal
  • Om je goed en efficiënt te voelen, is het belangrijk dat men jou erkent als persoon. Wat jij wil horen zijn zinnen als 'ik geef om jou' en 'jij bent belangrijk voor mij'. Je verlangt onvoorwaardelijke acceptatie van je persoon en je hebt een omgeving nodig die je zintuigen verwent

Als je PCM persoonlijkheidstype als basis "Harmoniser" heeft, dan wordt je waarschijnlijk gewaardeerd om:
  • Je warmte in relaties, je vermogen om te verzorgen, je empathie, je vermogen om harmonie te creëren en om te geven aan anderen
  • Je vermogen om als eerste te voelen en om mensen en dingen in je op te nemen door ze te voelen
  • Je vermogen om je 5 zintuigen te kunnen gebruiken