Persoonlijkheidstructuur

Het Process Communication Model® (PCM)

Individuele persoonlijkheden zijn complex. PCM biedt een begrijpelijke model om verschillen in persoonlijkheden te identificeren, zodat je je methode van communiceren hierop kunt afstemmen om effectieve interactie te initiëren.
De verschillen zijn overigens gebaseerd op geobserveerde en meetbare gedragselementen. Een bepaalde persoonlijkheid wordt met behulp van een metafoor beschreven als een gebouw met 6 verdiepingen (condominium). Het PCM model spreekt vervolgens over een persoonlijklijkheidstructuur als een unieke combinatie van 6 verschillende sets van herkenbaar gedrag.

Process Step1

Process Step2

Diverse persoonlijkheidstypen

De persoonlijkheidsstructuur van elk persoon bestaat uit 6 gescheiden en exclusieve gedragstypen met de namen 'Gestructureerde Denker', 'Harmonizer', 'Doorzetter', 'Rebel', 'Dromer' en 'Promoter'.
De persoonlijkheidsstructuur wordt voorgesteld als een persoonlijkheidsgebouw van 6 verdiepingen. Iedereen heeft de eigenschappen van deze persoonlijkheidstypen. De opbouw, volgorde en intensiteit van deze persoonlijkheidstypen is echter verschillend per persoon. Elke persoon heeft dus een ander gebouw met zijn unieke volgorde van persoonlijkheidstypes en bijbehorend gedrag. Dit gedrag - vormgegeven door woorden, toon, gebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen – kan objectief worden waargenomen met een aanzienlijke betrouwbaarheid.
Bovendien blijkt, dat wanneer de volgorde van het persoonlijkheidsgebouw eenmaal is vastgesteld, de volgorde van deze persoonlijkheidstypes in het gebouw zelden meer verandert.


Personality Pattern Inventory (PPI)

Mensen die het Process Communication Model willen gebruiken, voltooien eerst de 'Personality Pattern Inventory' (PPI) test. De resultaten van deze vragenlijst laten vervolgens de unieke persoonlijkheidsstructuur zien van de persoon. De gebruikte metafoor van het persoonlijkheidshuis (het gebouw met de 6 verdiepingen met persoonlijkheidstypes) helpt ons om de samenstelling van elke uniek persoonlijkheidsstructuur te visualiseren.
De PPI meet ook de hoeveelheid energie die beschikbaar is voor het individu om op een bepaalde verdieping te verblijven. Met andere woorden; hoeveel energie het kost om de betreffende persoonlijkheidstype aan te nemen.
Correlaties voor elk persoonlijkheidstype bevatten: karaktersterktes, managementstijlen, communicatie kanalen, perceptuele voorkeuren, omgevingsvoorkeuren en persoonlijkheidskenmerken. Geen enkel type is beter of slechter, meer of minder intelligent, of meer of minder OK. Elk persoonlijkheidstype heeft zijn sterke en zwakke kanten.

Merk op: als gecertificeerde PCM trainers verbinden wij ons ertoe om uw PCM testdata te wissen aan het einde van de coaching- en/of trainingsessie(s) of uiterlijk binnen de drie jaar.

Process Step3

Schrijf je vandaag nog in voor een workshop!