Wat is Process Communication®?

Effectiever communiceren

Het Process Communication Model® (PCM) is een praktische en vernieuwende manier om beter en effectiever met andere mensen te communiceren. PCM verschaft een dieper inzicht in de persoonlijkheidsstructuur van jezelf en anderen, en hoe in te spelen op relationele dynamiek, inclusief sleutels tot motivatie, stress management en het oplossen van conflicten.
Mensen die zijn getraind in het gebruiken van het Process Communication Model® vinden het model uiterst handig om te gebruiken en toe te passen in alledaagse situaties, zowel zakelijk als privé. En jij kunt dat ook leren. Dit is het opwindende deel van de zelfontdekking. De bewustwording van alles wat we zijn en alles wat we kunnen zijn. Je staat op het punt te beginnen aan een zelfontdekkingsreis die jou veel aspecten van je persoonlijkheid zal laten zien: je sterktes, je bekwaamheden, je karaktereigenschappen en je psychologische behoeften.
De training richt zich op de positieve kanten van jouw persoonlijkheid en je kwaliteiten, maar zal niet voorbijgaan aan de negatieve elementen die ieder van ons in zich heeft. Niet-productief, ongewenst gedrag ontstaat doorgaans wanneer we onze psychologische behoeften niet op een positieve manier vervuld krijgen. We zetten dan "een masker op" en veroorzaken miscommunicatie. Deze miscommunicatie staat succesvolle interactie in de weg, zowel in ons persoonlijke als in ons professionele leven. Het Process Communication Model® biedt je waardevolle manieren aan om dit ineffectieve gedrag te doorbreken en terug te keren naar het positieve, productieve individu dat we allemaal zijn.

Process Step1

Process Step2

Wat is de meerwaarde van PCM?

Het Process Communication Model® (PCM) helpt je om je bewust te worden van je eigen persoonlijke dynamiek: waarom doe je dingen zoals je ze doet, wat motiveert je en wat zijn de bronnen van stress?
Het helpt je om actie te ondernemen, om beter uitgerust de uitdagingen van het leven aan te gaan, het gedrag van anderen beter te begrijpen: waarom gedragen andere mensen zich anders dan wij, of wat de bron is van hun motivatie of stress?
Het helpt je de verschillen tussen diverse mensen te hanteren, inclusief het effectief communiceren, conflicten & miscommunicatie te analyseren & strategieën te identificeren voor het oplossen van conflicten. Je leert effectieve oplossingen te implementeren die leiden tot een productieve communicatie tussen personen.
Je krijgt instrumenten aangereikt die de kwaliteit van uw persoonlijke en professionele leven verbeteren. Je krijgt inzicht in de betekenis van mislukkingen en teleurstellingen in het verleden, je leert regels herkennen voor patronen die leiden tot succes.

Het accent van de PCM® training ligt op:

  • Beoordelen, inschatten
  • Verbinding maken,
  • Motiveren
  • Oplossen van conflicten

Relaties onderhouden

Het Process Communication Model® gaat uit van het unieke karakter van ieder individu om een succesvolle communicatie te bewerkstelligen. Het verschaft een betrouwbaar en statistisch gevalideerde methode om diverse kenmerken van persoonlijkheidstypen te identificeren en te begrijpen. PCM leert vaardigheden aan om gedrag te managen om zo positieve communicatie te initiëren.
PCM, gebaseerd op een wetenschappelijke bekroonde klinische ontdekking, is al meer dan 30 jaar het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels hebben al meer dan 1 miljoen mensen succesvolle PCM training ontvangen in diverse disciplines zoals management, sales, rekrutering, onderhandeling, recht, onderwijs, politiek, religie, zorg, ouderschap en persoonlijke relaties.

Process Step3