Marie Claire Van de Velde

Gecertificeerd trainer PCM

Marie Claire Van de Velde (1962, Gent) is biologe. Claire begon haar professionele carrière als wetenschappelijk onderzoeker in het Departement Biologie, van de faculteit wetenschappen van de Universiteit Gent. Ze behaalde er een doctoraat op proefschrift.

In de late jaren 1980 en begin jaren 1990, was ze personeelslid van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB, thans VRWI).

Claire is een lid van de raad van bestuur van verschillende Vlaamse onderzoekscentra. Ze neemt ook deel aan tal van Vlaamse en internationale netwerken die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling.

Claire is nu beleidsadviseur bij de vicerector van de Universiteit Gent, waar bijdraagt aan het beleid van de universiteit ten aanzien van de strategische ontwikkeling van de maatschappelijke impact. Dit houdt de monitoring van trends en ontwikkelingen in de lokale en andere overheden / stakeholders in, en het geven van advies met betrekking tot nieuwe beleidsinitiatieven. Zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van nieuwe beleidsinitiatieven met betrekking tot de maatschappelijke impact.

Van 2004 tot 2012 was ze als vice-president Technology Transfer & Business Development bij IBBT (nu iMinds) verantwoordelijk voor het opzetten van samenwerking op onderzoeksgebied, met name de oprichting van samenwerkingsovereenkomsten met kennisinstellingen en het bedrijfsleven, evenals het identificeren van mogelijkheden om IBBT onderzoek door middel van spin-offs en de set - up van de partnerschappen te commercialiseren.

Voordat ze naar IBBT ging, had Claire de leiding over de dienst onderzoeksbeleid van de Universiteit Gent. Daarnaast was zij tussen 1995 en 2004 adviseur voor wetenschapsbeleid bij verschillende ministers in de Vlaamse regering. In 2010 was Claire adjunct-kabinetschef voor wetenschap en innovatie op het kabinet van Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten. Claire is gecertificeerd PCM-trainer en heeft een bijzondere belangstelling voor persoonlijkheid en wetenschappelijk onderzoek & gender issues.

Claire: “Mijn loopbaan speelt zich af in de wetenschap, en wat wetenschap bijbrengt aan de economie en de maatschappij heeft als belangrijkste kenmerk dat het bouwen aan relaties met mensen de sleutel is tot succes. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in goede samenwerking tussen mensen. Wat boeiend is aan PCM is dat het ons leert om zowel in werksituaties als thuis op een betere manier met elkaar om te gaan.”

Marie Claire Van de Velde