Contact

Dr. M. Claire Van de Velde en dr. Edwin Hantson (beide gecertificeerde PCM® trainers) verstrekken deze training samen. In de afgelopen jaren trainden ze reeds meer dan 1000 mensen in België en het buitenland, en zijn daarmee bij de meest gevraagde PCM® trainers. Claire en Edwin hebben een verschillend persoonlijkheidstype en achtergrond, wat in de vorming ook zorgt voor een gevarieerde en persoonlijke aanpak. De mensen die door Claire en Edwin getraind werden in PCM® vinden dit model zeer praktisch om te gebruiken en toe te passen in uiteenlopende situaties, zowel zakelijk als privé. U kan hen altijd contacteren voor meer informatie over PCM® en de vele toepassingen van dit model.

Contact Informatie

Interesse om in te schrijven voor een workshop? Misschien wil u meer informatie voor u een besluit kunt nemen? U kan ons hier op verschillende manieren contacteren.

  • +32 (0)477 31 79 63
  • Sint-Dorotheastraat 29
  • B-9040 - Gent
  • Maandag - Vrijdag: 09:00 - 18:00
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • www.communicate2connect.be

Contact Form

Merk op: als u hier uw gegevens ingeeft, dan geeft u ons de toestemming om u op de hoogte te houden van toekomstige activiteiten van Communicate2Connect. U heeft natuurlijk het recht om op ieder ogenblik uit onze mailinglijst geschrapt te worden, uw gegevens in te zien of ze volledig te laten verwijderen. Het volstaat daartoe een e-mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.